Yannick Smidts

Sinds juni 2005 ben ik afgestudeerd aan het International Academy of Osteopathy te Gent. Hiervoor was ik werkzaam als kinesitherapeut.

Toen ik papa werd is mijn interesse naar osteopathie voor baby’s en kinderen gaan groeien. Hiervoor ben ik een 2-jarige opleiding osteopathie voor kinderen in Nederland  gaan volgen. De afgelopen 6 jaar organiseerde ik samen met mijn collega Patrick Rodrigus een 2-jarige opleiding voor osteopaten die zich willen specialiseren in baby’s en kinderen aan het International Academy of Osteopathy te Gent.

In de osteopathiepraktijk zie ik vaak baby’s, kinderen en volwassenen met reflux, darmkrampen, buikpijn, spastische darm, slik -en zuigproblemen, obstipatie en diarree,…

Ik ben ondertussen papa van 4 kinderen en heb al 10 jaar ervaring in het behandelen van baby’s kinderen en buikklachten.

In dit centrum richt de osteopaat zich voornamelijk op buikklachten. Uiteraard kan u hier ook terecht voor andere klachten die met osteopathie verholpen kunnen worden.

Meer info over mezelf en osteopathie vind u op www.yanniksmidts.be

 

Wat is osteopathie

Osteopathie is een manuele en holistische geneeswijze met zijn eigen filosofie. De osteopaat gaat op zoek naar bewegingsverlies op verschillende niveaus in het lichaam. Dit bewegingsverlies tracht hij met manuele technieken te verbeteren.

Hierdoor zal de functie van de structuur verbeteren en wordt de bloedcirculatie, de lymfecirculatie en de aansturing door de zenuwen hersteld. Zo kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd worden en kunnen de klachten verdwijnen.

De osteopaat werkt hiervoor op drie systemen:

Pariëtale systeem van osteopathie

Het pariëtaal systeem bestaat uit het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam, bestaande uit de wervelkolom, de ledematen met al zijn gewrichten, spieren, pezen en banden. Pijn in het bewegingsapparaat kan veroorzaakt worden door bewegingsverlies van het bewegingsapparaat opgelopen door een ongeluk, een infectie, een chronische aandoening zoals reuma of een overbelasting. De osteopaat onderzoekt het gehele bewegingsapparaat en zoekt relaties tussen de gevonden bewegingsbeperkingen en behandelt deze beperkingen indien noodzakelijk.

Viscerale systeem van osteopathie

Het viscerale systeem wordt gevormd door de inwendige organen met hun ophangsysteem, bloedvaten en lymfestelsel bv. in keel-, borst- en buikholte. Ieder orgaan kent een bepaalde beweeglijkheid, gekoppeld aan zijn structuur, ophangsysteem en embryologische ontwikkeling. Deze bewegingen zijn voornamelijk onbewust, denk aan longen, hart en darmen. Daarnaast zijn er, ook onbewuste, bewegingen die ontstaan door het middenrif. Naast de functie in verband met de ademhaling, heeft het middenrif een pompfunctie voor de buikorganen. Deze stimuleert de bloedsomloop en verbetert de darmwerking.

Verlies van deze beweeglijkheid heeft mogelijk klachten tot gevolg op het bewegingsapparaat, de schedel en uiteraard het orgaan zelf.

Craniosacrale systeem van osteopathie

Het craniosacrale systeem omvat de schedel, of wel het cranium, het wervelkanaal-complex van cranium tot sacrum (heiligbeen) met zenuwvoorziening en vloeistofcirculatie. Het cranium bestaat uit 20 verschillende botstukken die van elkaar zijn gescheiden door schedelnaden. De schedel heeft hierdoor een zekere mate van flexibiliteit en vervormbaarheid. De bewegingen hier zijn niet zichtbaar maar wel voelbaar voor een geoefend osteopaat. Fixatie van de schedelbotstukken, bijvoorbeeld door een val, een geboorte, of oorontsteking,kan leiden tot klachten wat zich lokaal, maar ook elders in het lichaam kan uiten.

 

Een hele reeks van klachten kunnen op deze manier benaderd worden. Zowel van baby’s, kinderen als volwassenen.

Uitgebreide info over de indicaties van osteopathie vindt u op:

http://www.yannicksmidts.be/ostheopathie/

http://www.yannicksmidts.be/kinder-en-babyosteopathie/

 

Osteopathie bij buikpijn

Buikpijn, een opgeblazen gevoel in de buik, maagklachten of klachten van obstipatie, moeilijke vertering, zuurbranden….Veel mensen hebben er mee te maken maar weten niet hoe ze er vanaf kunnen komen. De klachten kunnen hun oorzaak vinden in een verminderde beweeglijkheid van de buikorganen maar kunnen ook ontstaan door een slechtere doorbloeding of bezenuwing van een orgaan. Tevens speelt de grote ademhalingsspier, het middenrif, een belangrijke rol als regelaar van de buik. Als eerder uitgevoerde onderzoeken geen afwijkingen hebben laten zien of als medicatie niet voldoende helpt, zou u voor onderzoek en behandeling de praktijk voor osteopathie kunnen bezoeken.

Een osteopaat richt zich niet alleen op het gebied waar u de klachten ervaart maar bekijkt, onderzoekt en behandelt het lichaam als één geheel en gaat op zoek naar de oorzaak van die klachten. Door deze aanpak krijgt het lichaam de mogelijkheid om te herstellen waardoor de pijn vermindert of zelfs verdwijnt en de functie verbetert.

Het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, ligamenten), de organen en het (centrale) zenuwstelsel hebben specifieke onderliggende relaties. Zo kunnen bijvoorbeeld een maagprobleem of een verslechterde trage vertering klachten geven van hoofdpijn of pijn in nek of rug. Er kan mogelijk ook een verklaring gevonden worden voor die storende ongemakken in de buik, ook wel “het prikkelbare darmsyndroom” genoemd, waarvoor dikwijls, na uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis met scopie en röntgenfoto, geen verklaring voor gevonden is. Of voor het probleem van obstipatie dat soms al begint bij een storing in het functioneren van de maag of waarvoor de oorzaak ligt in mindere beweeglijkheid van het bekken en de organen in het bekken.

De osteopaat zoekt de gepaste behandeling om de normale beweging en structuur van het buikorgaan weer te herstellen zodat het beter kan functioneren. Het doel van de behandeling is om opnieuw de juiste voorwaarden te creëren zodat het lichaam weer in staat is zichzelf te genezen.

Het is nuttig om voor bepaalde buikklachten en darmklachten andere zorgverleners in te schakelen die u kunnen helpen. Bij het onderzoek kan het zijn dat uw klachten voor een deel hun oorzaak vinden in het feit dat u bepaalde voeding, bijvoorbeeld suiker of gluten niet of slecht verdraagt. In dit centrum staat deze samenwerking centraal en kunnen we met een gans team uw buikklachten aanpakken.

 

Spastische darmen

Buikpijn, krampen, vaak naar de wc moeten of juist helemaal niet kunnen, een opgeblazen gevoel, een gevoelige pijnlijke buik, hoofdpijn en slecht slapen door buikproblemen…allemaal klachten die toegeschreven worden aan een prikkelbare darm.

Prikkelbare darm syndroom is een verzameling van allerlei buikklachten waarbij uw huisarts geen aantoonbare afwijkingen heeft gevonden; de diagnose volgt vaak als ander ziekten zijn uitgesloten. Maar de klachten zorgen ervoor dat u bepaalde voedingsmiddelen gaat vermijden, dat u bepaalde sociale activiteiten niet laat doorgaan, dat u leuke dingen uit de weg gaat.

Bij osteopathie draait alles om weefsels. Denk aan spier-, zenuw-, en bindweefsel. Al deze weefsels bestaan uit cellen. Daarom is het essentieel dat de aanvoer van zuurstof en voedingstoffen en de afvoer van afvalstoffen vlekkeloos verlopen. Dat gaat alleen als weefsels soepel en elastisch zijn. Wanneer weefsels geblokkeerd geraken door een ontsteking, verkeerde eetgewoontes, emoties, operaties dan raken ze verzadigd met afvalstoffen, ze verzuren, ze worden zwak. Bij spastische darm laat dit zich voelen in een vermindering van beweeglijkheid van het maag-darm systeem. Het gevolg is dat de functie van de totale spijsvertering slecht wordt. Dat verlies van beweging, van structuur en functie is te voelen door de osteopaat. Door manuele technieken zal de osteopaat de ophanging en het omhulsel van maag en darmen bevorderen, waardoor de organen meer ruimte krijgen en weer optimaal kunnen bewegen

Zuig -en Slikproblemen

Achter een goede zuigreflex zit een goede aansturing van de zenuwbanen.

De zenuwbanen die de zuig- en slikspiertjes aansturen komen uit dezelfde opening van de schedel als de maagdarmzenuw. Door de oorzaken die beschreven zijn bij reflux, kan het zijn dat ook deze zenuwbanen onder druk komen te staan waardoor hun aansturende functie belemmerd wordt.

De baby zal minder krachtig zuigen en het slikken verloopt ongecoördineerd. Ongecoördineerd slikken leidt dan weer tot verslikken met reflux en terug geven tot gevolg.

Zuigen, slikken en maagfunctie zijn dus niet van elkaar los te koppelen.

Ook een voorkeurshouding kan er toe leiden dat drinken van de borst aan één zijde veel moeilijker verloopt als aan de andere zijde.

Met osteopathie kunnen deze problemen aangepakt worden.

Reflux

Reflux een symptoom dat een onderliggende oorzaak heeft. Door een moeizame bevalling/geboortetrauma kan de maag- darmzenuw, die uittreedt ter hoogte van het schedel- nek gewricht, onder druk komen te staan waardoor zijn functie niet meer optimaal verloopt. Hierdoor zal er meer reflux optreden en zullen er meer darmkrampen zijn. Ook de slokdarm zal gevoeliger worden voor een ontsteking waardoor de baby meer pijn heeft bij het terug geven van de voeding.

Indien de baby, door verschillende factoren, een slechte darmflora heeft, zal de druk in de buik van de baby stijgen waardoor het maagje naar boven wordt gedrukt. Dit heeft een slechtere maagsluiting tot gevolg. Voor een goede sluiting van de maagingang is er een goede spanning van het middenrif nodig. Dit hangt samen met een goede functie van de ribben en de borstwervels. De osteopaat zal zich ook op deze regio richten.

Om op al deze oorzaken van reflux te werken heeft de osteopaat dus veel invalshoeken om het onderliggende probleem op te lossen.

Consultaties

Antwerpen – Urban Clinic:
Oude Leeuwenrui 34B, 2000 Antwerpen

LONDERZEEL
Polderstraat 36, 1840 Londerzeel

Afspraken: