Home

multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen en jong volwassenen met maagdarm problemen

Beste ouders

We wensen u van dienst te blijven voor medische problemen rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen voor Covid 19.

De afspraken die voorgesteld worden zijn gespreid zodat de wachtzaal leeg blijft.

We moeten ons echter strict aan de ‘timing’ houden.

Mogen we vragen dat slechts één persoon uw kind begeleidt tijdens de consultatie.

Gelieve niet te komen indien u of uw kind  symptomen vertoont van neusloop, hoesten of koorts. Voor urgente vragen kan u steeds terecht op de permantie telefoon van het UZBrussel 02 801 25 85.

Voor dringende medische hulp

Spoed pediatrie van het UZ Brussel:
02 477 51 00

Dienst spoedgevallen ZNA Middelheim:
03  280 22 13