Home

multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen en jong volwassenen met maagdarm problemen

Voor dringende medische hulp

Spoed pediatrie van het UZ Brussel:
02 477 51 00

Dienst spoedgevallen ZNA Middelheim:
03  280 22 13